FAQ

 

Algemeen

Mogelijk is het probleem reeds opgelost door de helpdesk en kan je via de volgende stappen uw formulieren laten bijwerken.
 • ga naar Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren;
 • antwoord bevestigend op de vraag of je daadwerkelijk formulieren wil overhalen;
 • klik dan op de knop Uitvoeren. Alle recent gewijzigde standaardformulieren worden nu opgehaald van op onze server en in uw map voor Wisa-formulieren geplaatst;
 • klik op de knop Close om het dialoogvenster te sluiten.

Indien de foutmelding blijft, moet je eens kijken of er een aangepaste versie bestaat in de gebruikersformulieren-map (standaard locatie C:\WISA\CSWisAdmin\Client\Forms\Lokaal). Als er een formulier bestaat met dezelfde benaming, hernoem dit formulier eens en probeer opnieuw af te drukken in wisa. Wanneer het probleem opgelost is, wil dit zeggen dat het gebruikersformulier verouderd is. Je kan dan in de formuliergenerator de beide formulieren moeten vergelijken om na te gaan wat er moet aangepast worden. Indien het formulier gemaakt is door iemand anders, contacteer je best deze persoon.

Wanneer er geen lokaal formulier is en de fout blijft, kan je best contact opnemen met de helpdesk.
Wanneer je een foutmelding krijgt op een datum in wisa, zou het kunnen zijn dat uw datumnotatie niet goed staat. Om dit te controleren doe je het volgende:
 • Sluit Wisa af
 • Via het Configuratiescherm (control panel) kies je voor Land/regio
 • Indien daar de notatie bovenaan al op Nederlands(Nederland) staat, kan je dit best aanpassen door in de lijst te kiezen voor Nederlands(België)
Als je dan terug wisa opstart, zou het probleem moeten opgelost zijn. Wanneer het probleem echter nog niet opgelost zou zijn of je gebruikt een oudere versie van windows, kan je ook nog eens het volgende proberen:
 • Sluit Wisa af
 • Via het Configuratiescherm (control panel) kies je voor "Land/regio"
 • Kies bovenaan voor de notatie "Engels(Verenigde staten)"
 • Klik onderaan op de knop "Meer instellingen"
 • Ga naar het tabblad "Datum"
 • Zet de datum notatie op het Nederlandse formaat dd-MM-jjjj en klik op OK.
 • Schakel hierna weer terug naar de Nederlandse instellingen.
 • Nu zou Wisa de Nederlandse datum notatie moeten gebruiken.
 • Als dit nog niet het geval zou zijn gelieve uw Wisa beheerder te contacteren om de datumnotatie op de Wisa server te controleren. Dezelfde procedure moet, indien nodig, hier ook doorlopen worden.

In Windows 10 kan het voorkomen dat er niet gescrold kan worden in een dropdown-menu.
Volg onderstaande procedure om het probleem op te lossen:

 • Sluit Wisa af
 • Ga via Start - Instellingen - Apparaten - Muis en touchpad
 • Zet het schuifje bij Inhoud van niet-actieve vensters omlaag schuiven als ik deze aanwijs op uit
 • Sluit het venster
 • Start Wisa
In de Wisa formulierenmap vind je een overzichtslijst van alle formulieren, samen met de locatie waar je deze kunt oproepen.

Klik met je rechtermuisknop op de Windows 'Start' knop en kies voor 'Windows verkenner openen'. Bij een standaard Wisa installatie mag je vervolgens naar onderstaande map gaan:

C:\WISA\CSWisAdmin\Client\Forms\Wisa\

Nu kun je op de kolom 'Grootte' sorteren. Je zoekt het grootste bestand in deze map namelijk: 'WisaFormulieren.pdf'.

Wanneer een bepaald formulier uit deze lijst niet aan een scherm gekoppeld is, en ook niet de bibliotheek zit, dan kun je deze zelf gaan koppelen. Raadpleeg in dit geval volgende handleiding:

Handleiding afdrukbeheer.pdf (gebruikersnaam en wachtwoord mag je leeglaten)

WILDCARDS in interbase/firebird:

 • % voor meerdere tekens
 • _ voor 1 teken
Dit is zowel in de formuliergenerator als in Wis@d voor het maken van filters e.d.

Beheer

Om het downloaden van een update sneller te laten verlopen is het nu mogelijk het updatebestand te downloaden van op een andere server.

Updatemechanisme
Bij een update van de Wis@d server krijgt de Wis@d client, wanneer die aanmeldt, automatisch het updatebestand doorgestuurd. Het doorsturen van de update werd vroeger uitsluitend door de Wis@d server geregeld. Dit betekende een extra belasting voor de server. Bovendien werd de update ook over dezelfde netwerkverbinding gestuurd wat - in het geval van een trage internetverbinding of veel gelijktijdige downloads - tot vertraging kon leiden. Voortaan is het mogelijk dit proces door een andere server te laten verwerken.

Downloaden van op een andere server
De alternatieve downloadserver kan een willekeurige FTP-server of HTTP-server zijn. Deze server kan in het lokale schoolnetwerk staan of kan extern via het internet benaderd worden. Op deze manier kun je vermijden dat de Wis@d server extra belast wordt bij elke update en het downloaden zal sneller gaan.

Werkwijze
Eenmalig moet de downloadlocatie op de Wis@d server veranderd worden. Bij elke update moet je dan het updatebestand kopiëren naar de nieuwe locatie.

1. Downloadlocatie op de server wijzigen
 • Pas het bestand settings.ini aan.
  Je vindt dit bestand op de Wis@d server in de map: 
  C:\Wisa\CSWisAdmin\Conf\Server
 • Voeg de rubriek Update en de regel Location toe.

  Voor een FTP-server:
  [Update]
  Location=ftp://user:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./download/updates/cswisdamin/
  Merk op: als je FTP-server beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord dan kun je die in de verwijzing meegeven.

  Voor een web server:
  [Update]
  Location=http://www.wisa.be/download/updates/cswisadmin/
 • De waarde van Location moet op een / karakter eindigen.
 • Het programma plakt achter Location steeds client en het naam van het bestand.
  Dat wil zeggen dat indien Location gelijk is aan:
  http://www.wisa.be/download/updates/cswisadmin/
  dan is de map waarin het updatebestand moet staan:
  http://www.wisa.be/download/updates/cswisadmin/client/
2. Updatebestand kopiëren naar nieuwe locatie
 • Update eerst de Wis@d server.
 • Ga daarna op de Wis@d server naar de map:
  C:\Wisa\CSWisAdmin\server\Repositories\Updates\Client
  Hier vind je de updatebestanden.
 • Kopieer het updatebestand (bijvoorbeeld CSWisAdmin_clupd_x.x.x.x.exe) naar de nieuwe locatie.
 • Belangrijk! Bij elke update moet je het recente updatebestand naar de nieuwe locatie kopiëren.
   
Opmerking
Indien je Wis@d server in een lokaal schoolnetwerk staat en je verplaatst de updatelocatie naar een internetlocatie (dus buiten het schoolnetwerk), dan zal de download voor alle gebruikers (ook die van de school) gebeuren via het internet. Dit is voordelig voor alle gebruikers die buiten het schoolnetwerk werken. Echter de gebruikers binnen de school zullen de download ook via het internet krijgen. Wat tot vertraging kan leiden.

Om dit te vermijden voorzie je - voor de gebruikers in de school - best een gedeelde map, met lees en schrijfrechten, op een lokale file server. De eerste client die het updatebestand download, stelt het update bestand meteen automatisch ter beschikking van alle andere gebruikers in het lokale netwerk. De plaats van deze map kun je instellen in: Bewerken - Voorkeurinstellingen - Client instellingen : Update bestanden.
 

Vind je de snelheid van Wis@d niet voldoende dan zijn er enkele tips die je kunnen helpen de snelheid te verhogen.

 • Caching

  In heel wat schermen worden keuzelijsten gebruikt. Zo bevat de leerling- en personeelsfiche bijvoorbeeld een keuzelijst met met meer dan 3000 gemeenten, en tal van andere keuzelijsten. Telkens je zo'n scherm opent, zullen de waarden van alle keuzelijsten binnen dat scherm opgevraagd worden aan de server. Als je met een traag netwerk werkt (vb. via internet) dan kan dit even duren.

  Als je caching aan zet, worden de waarden van alle keuzelijsten, de eerste keer dat je het scherm opent, op de lokale harde schijf opgeslagen. De volgende keer dat je hetzelfde scherm opent met dezelfde keuzelijst wordt de inhoud van de keuzelijst opgebouwd vanuit de gegevens die opgeslagen zijn op de lokale harde schijf.

  Om Caching te activeren ga je naar Bewerken - Voorkeurinstellingen - Client instellingen en vink je Caching aan.

  • Cache bestanden
   Geef de plaats waar de tijdelijke cache bestanden kunnen bewaard worden. In deze map moet je zowel lees als schrijfrechten hebben. Bij voorkeur neem je een map op je eigen pc.
  • Waarschuwen indien vrije ruimte kleiner wordt dan
   Het programma kan een waarschuwing geven als de vrije ruimte nodig om de tijdelijke cache bestanden op te slaan te klein wordt.
  • Cache niet leegmaken na einde van sessie
   Vink dit aan: bij het afsluiten van het programma en het terug opstarten wordt de cache niet leeggemaakt.
  • Nu leegmaken
   De cache wordt leegemaakt en telkens je een scherm met keuzelijsten de eerste keer opent, zullen de waarden van alle keuzelijsten binnen dat scherm opnieuw opgevraagd worden aan de server.
  Opgelet: om deze instellingen te wijzigen heb je voldoende rechten nodig op je pc. Raadpleeg indien nodig je ICT-coördinator.

  Werken met caching
  Het gebruik van caching versnelt de werking maar kan gevolgen hebben voor de onmiddellijke bijwerking van sommige elementen in het programma. Een voorbeeld verduidelijkt dit: Je creëerde een nieuwe gemeente rechtstreeks in de module Gemeente. Wil je die gemeente vervolgens selecteren in bijvoorbeeld de personeelsfiche dan zal je die lijst eerst moeten hernieuwen (Refresh) want de nieuwe gemeente zal nog niet in de lijst staan.

  Standaard doet je dit vanuit het veld dat moet hernieuwe worden met de F6 functietoets (keuzelijst hernieuwen). De lijst hernieuwt zich en de nieuwe gemeente zal er in staan.

  In bovenstaand voorbeeld was het beter de nieuwe gemeente te creëren rechtstreeks van op de personeelsfiche met behulp van de F7 functietoets (Elementen keuzelijst bewerken), dan dien je de F6-toets niet meer te gebruiken, want de nieuwe gemeente staat meteen in de lijst.

  Indien je om een of andere reden een Restore - terugplaatsen van een back-up van de databank - hebt uitgevoerd, dan is het ten zeerste aan te raden om in Client instellingen de knop Nu leegmaken te gebruiken! Het is immers mogelijk dat er ondertussen bijvoorbeeld nieuwe gemeenten gecreëerd zijn. Die zullen nog niet in de keuzelijsten zichtbaar zijn indien u de Nu leegmaken knop niet gebruikte.
   

 • Schermen verstandig openen en overbodige schermen sluiten
  In een aantal schermen kun je als gebruiker zelf voor een deel overbodige communicatie met de server vermijden waardoor de snelheid toeneemt. Enkele voorbeelden:
  • Als je een leerling zoekt om bijvoorbeeld de Loopbaan te wijzigen heb je verschillende mogelijkheden:
   1) je opent het Overzicht per instelling en je selecteert de leerling. Door het overzicht per instelling te openen, zullen al snel enkele honderden leerlingen opgevraagd worden.
   2) indien je de klas van de leerling weet, open je beter eerst het Overzicht per klas, en zoek je de leerling in de juiste klas. Op deze manier worden slechts de lijst met klassen en een twintigtal leerlingen opgevraagd.
  • De meeste modules starten met een overzichtsscherm. Bijvoorbeeld als je een personeelsfiche wilt openen, krijg je eerst een overzichtslijst met personeelsleden. In de overzichtslijst kun je het gewenste personeelslid zoeken en daarna een detail van dat personeelslid opvragen. Stel dat je van een personeelslid zowel de Fiche als Opdrachten als Dienstonderbrekingen hebt geopend en je zoekt in het overzichtsscherm een andere leerkracht: elke keer als je cursor in het overzichtsscherm verplaatst naar een andere leerkracht zullen de achterliggende schermen Fiche, Opdrachten en Dienstonderbrekingen  hernieuwd worden. Wellicht is het beter eerst deze detailschermen te sluiten, dan een nieuwe leerkracht te selecteren, en daarna het gewenste detailscherm opnieuw te openen.
    
 • Kolommen toevoegen aan een overzicht
  Als gebruiker kun je zelf extra kolommen toevoegen aan een overzicht. Dit kan tot vertraging leiden 1) omdat er meer gegevens opgevraagd worden en 2) omdat de gevraagde gegevens mogelijk via verschillende tussentabellen worden opgevraagd.

  Werkt een overzichtscherm traag, controleer dan zeker of er geen extra gegevens worden opgevraagd.
   

 • Updaten
  Om te vermijden dat bij een update alle clients gelijktijdig het update bestand gaan downloaden van de Wisa server (wat leidt tot verzadiging van de trage internetlijnen), voorzie je best een gedeelde map, met lees en schrijfrechten, op een lokale file server. De eerste client die het update bestand download, stelt het update bestand meteen automatisch ter beschikking van alle andere gebruikers in het lokale netwerk. De plaats van deze map kun je instellen in: Bewerken - Voorkeurinstellingen - Client instellingen : Update bestanden.

EDT

Het stappenplan voor het verlengen van je licentie vind je hier: Stappenplan.doc
Check hier aan welke vereisten je computer moet voldoen om met EDT te kunnen werken: Vereisten.doc

Facturatie

- Controleer of je bij 'Facturatie - basisgegevens - teksten - fiche - detail' ook iets hebt ingevuld. Dit is namelijk de tekst die verschijnt op je factuur en niet die bij de omschrijving bij 'Facturatie - basisgegevens - teksten - fiche'.
- Controleer of je bij het aanmaken van je factuur de juiste tekst hebt geselecteerd. Druk eventueel op F6 in de lijst van mogelijke teksten om de lijst te hernieuwen.

Dit kan een aantal mogelijke oorzaken hebben:

 • De voettekst is niet geselecteerd in het detailboek facturen. Via module Facturatie/Organisatie/Detailboeken selecteer je het detailboek Facturen en klik je op Fiche. Op het tabbladje Voet kan je onderaan selecteren welke voettekst je op elke factuur wenst af te drukken. De teksten die je hier kan selecteren, worden ingegeven via module Facturatie/Basisgegevens/Teksten
 • De voettekst is wel geselecteerd in het detailboek facturen, maar foutief ingegeven bij de Basisgegevens. Klik op module Facturatie/Basisgegevens/Teksten. Selecteer de tekst in het overzicht en klik op fiche. Je krijgt onderstaand scherm:

  De omschrijving is een omschrijving voor de tekst, en niet de tekst zelf zoals in de afbeelding. De tekst zelf tik je in bij de details. Dus als er niets is ingevuld bij het scherm Detail zoals in onderstaande afbeelding, dan wordt er ook niets afgedrukt.

  Maak de lijnen bij de details ook niet de lang, maar voeg beter nieuwe lijnen toe.

Formulieren

Deze velden zijn een unieke index in hun respectievelijke tabel.

 • KL_ID: unieke index in de tabel klas
 • LL_ID: unieke index in de tabel leerling
 • PS_ID: unieke index in de tabel personeel
 • IS_ID: unieke index in de tabel instelling
 • ...
Bijgevolg zijn deze velden numeriek. Je kan hun waarde achterhalen door dit veld toe te voegen aan het overzicht van de klassen, leerlingen, personeelsleden, instellingen... in WIS@D. Deze velden worden voornamelijk gebruikt in WISA formulieren die in de bibliotheek zitten of gekoppeld zijn aan een scherm.

Als je deze vraagt krijgt, wanneer je een formulier hebt gekoppeld aan een scherm, wil dit vermoedelijk zeggen dat dit veld niet wordt doorgegeven door dit scherm. Dan zou u dit formulier moeten koppelen aan een anders scherm.

 • Doe de update van de formulieren.

  Om de formulieren over te halen:

  • ga naar (tabblad) Hulpmiddelen - (knop) Bijwerken formulieren;
  • antwoord bevestigend op de vraag of je daadwerkelijk formulieren wil overhalen;
  • klik dan op de knop Uitvoeren. Alle recent gewijzigde standaardformulieren worden nu opgehaald van op onze server en in uw map voor Wisa-formulieren geplaatst;
  • klik op de knop Close om het dialoogvenster te sluiten.
 • Maak de contactpersoon voor het samenwerkingsverband.

  Om deze contactpersoon aan te maken:

  • ga naar Schoolstructuur -instellingen - Contactpersonen;
  • Voeg een nieuwe contactpersoon toe (naam en voornaam van het hoofd van de hogeschool van het samenwerkingsverband)
  • maak een nieuw type contactpersoon (via F7) met als code ONDAS en als omschrijving Ondertekenaar attesten samenwerkingsverband
  • Vul bij straat,nummer en gemeente het adres in van de hogeschool van het samenwerkingsverband,
  • Vul bij commentaar de officiële benaming in van de hogeschool van het samenwerkingsverband,
  • Vul bij vrij veld 1 de website in van de hogeschool van het samenwerkingsverband,

  De nieuwe deelcertificaten en diploma's voor HBO5 verpleegkunde kunnen nu gebruikt worden.

 • Kijk na of de leerling (of personeelslid) in kwestie een adres heeft van het type O (=officieel adres). Elke leerling (of personeelslid) moet exact 1 officieel adres hebben. Dit is nodig voor de afdruk van veel formulieren, inclusief facturen.

  Leerlingen

  Voor het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus moeten de waarden op de fiche van het studiebewijs correct ingevuld worden.

  De juiste waarden voor elk studiebewijs vind je terug in deze Excel lijst:

  WisaAdUitlegStudiebewijzen.xlsx (108 Kb)

  In dit formulier zijn er een aantal zaken toegevoegd en aangepast . Scholen die in een LOP-gebied zitten, moeten nog het volgende doen :

  • U gaat naar het scherm Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen
  • U klikt bij één contactpersoon de mogelijkheden open
  • Druk op F7 om naar het scherm te gaan om nieuwe types toe te voegen
  • U voegt een nieuw type toe en moet de volgende code hebben : CLOP001 waar 001 de code is van de vestigingsplaats.
  • U maakt voor elke vestigingsplaats in een LOP gebied één type aan.
  • U voegt daarna een contactpersoon in met dit type. Deze contactpersoon wordt afgedrukt in het bovenste gedeelte van het formulier. Ouders kunnen contact opnemen met de deskundige van het LOP en dit is dan deze contactpersoon.
  • Daarna gaat u in Wisa naar (tabblad) Hulpmiddelen - Bijwerken formulieren om de nieuwe versie van het formulier op te halen
  Vooraf,

  De klastitularis moet in schoolstructuur - organisatie en studieaanbod - klassen - contactpersonen ingevuld zijn als klascontactpersoon
  met de volgende kenmerken: Veld Type = TITU Veld personeelslid (lookup) moet ingevuld zijn


  Maak nu de volgende filter in het scherm Leerlingen - afwezigheden - ingave afwezigheden - per klas
  in het venster LL afwezigheden ingave overzicht klassen
  Tip:
  Je kan de tekst hieronder kopiëren en plakken in het veld waarde van de filter zodat je het niet hoeft over te typen:
  Voor KLASCP.KC_TYPE_FKP= is dit: (select IP_ID from INSTELLINGPARMTAB where IP_CODE='TITU' and IP_TYPE='TPKP')
  Voor KLASCP.KC_PERSONEEL_FK in is dit: (select PS_ID from PERSONEEL where PS_USER_FK=[:UserID:])

  Let op:
  de twee velden KC_TYPE_FKP en KC_PERSONEEL_FK moeten vooraf aangeduid worden als extra gebruikte velden.
  Dit doe je in het filterdefinitiescherm op het tabblad 'velden'.
  Je moet de tabel KLASCP als gerelateerde tabel ophalen bij de tabel KLAS.

  Deze filter wordt bewaard als publieke filter en in het juiste profiel als veiligheidsfilter geactiveerd.
  Vooraf,

  De klastitularis moet in schoolstructuur - organisatie en studieaanbod - klassen - contactpersonen ingevuld zijn als klascontactpersoon
  met de volgende kenmerken: Veld Type = TITU Veld personeelslid (lookup) moet ingevuld zijn


  Maak nu de volgende filter in het scherm Leerlingen - afwezigheden - ingave afwezigheden - per leerling
  in het venster LL afwezigheden ingave overzicht ingeschreven leerlingen
  Tip:
  Je kan de tekst hieronder kopiëren en plakken in het veld waarde van de filter zodat je het niet hoeft over te typen:
  Voor KLASCP.KC_TYPE_FKP= is dit: (select IP_ID from INSTELLINGPARMTAB where IP_CODE='TITU' and IP_TYPE='TPKP')
  Voor KLASCP.KC_PERSONEEL_FK in is dit: (select PS_ID from PERSONEEL where PS_USER_FK=[:UserID:])

  Let op:
  de twee velden KC_TYPE_FKP en KC_PERSONEEL_FK moeten vooraf aangeduid worden als extra gebruikte velden.
  Dit doe je in het filterdefinitiescherm op het tabblad 'velden'.
  Je moet de tabel KLASCP als gerelateerde tabel ophalen bij de tabel KLAS.

  Deze filter wordt bewaard als publieke filter en in het juiste profiel als veiligheidsfilter geactiveerd.
  Stap 1
  Maak een standaard kalender aan en voorzie hierbinnen een periode met als code '#' (werken). Dit mag het gehele schooljaar zijn.

  Stap 2
  Vraag aan Wisa om de afwezigheidscode Les op leerling niveau te kunnen inbrengen. Hiervoor dienen ze in je databank een vinkje te markeren.

  Stap 3
  Breng de dagen waarop een leerling lesvolgt in via Ingave afwezigheden (hetzij per klas, hetzij per leerling).

  Stap 4
  Druk het aanwezigheidsregister of het register met eigen codes af.

  Om de namen van de leden en voorzitter automatisch op het PV per klas te krijgen, voeg je klascontactpersonen toe zoals hieronder beschreven.

  Je voegt eerst onderstaande instellingsafhankelijke parametercodes toe voor parameter 'TPKP' (=Type klascontactpersoon).
  Ofwel ga je hier naartoe via module SCHOOLSTRUCTUUR - KEUZELIJSTEN - PARAMETERS ofwel door op de toets F7 te drukken als je staat op het veld Type bij de klascontactpersonen.

  • LID1
  • LID2
  • LID3
  • PVVZ (= PV Voorzitter)

  Daarna voeg je de namen van de leden en voorzitter in bij de klascontactpersonen voor de klassen en je selecteert bij type de gewenste code.

  Bijvoorbeeld:

  Als u op de hoofdfiche van een leerling staat, klikt u op Bewerken - Huidig Venster - tabbladje leerling fiche.
  Vink dan Foto tonen aan.
  De leerlingfoto's zullen nu op het scherm komen.

  Het veldje voor Levensbeschouwing op de loopbaan van de leerlingen (tabbladje Telling), is wat de leerlingen echt volgen in de school. Dit wordt meegenomen in de telling.

  Het veldje voor Levensbeschouwing op de Hoofdfiche van de leerlingen, is wat de leerlingen thuis zijn m.b.t. levensbeschouwing. Dit wordt niet meegenomen met de telling en is louter informatief.

  Het aanvullen van je stamboekregister gebeurt in drie stappen.

  1. Opvullen van de schoolstructuur (klassen, klasgroepen en vakkenpakketten).
  2. Aan de hand van het oude stamboek alle leerlingen een steekkaart geven met minimale informatie en correcte inschrijving en eerste loopbaan.
  3. Via jaaroverdracht of individueel de loopbanen aanvullen.

  De schoolstructuur maak je in orde startend vanaf het huidige schooljaar terug tot 1997.
  De leerlingen schrijf je in startend vanaf 1997 tot vandaag.

  1. Opvullen van de schoolstructuur

  • Breng de schoolstructuur van dit schooljaar in orde (klassen, klasgroepen en vakkenpakketten).
   Let op voor de juiste invulling van vakkenpakketten:
   • administratieve groep
   • leerjaar
   • afkorting stamboek.
  • Ga naar schoolstructuur - hulpprogramma's - overdracht klassen en neem aan de hand van dit schooljaar de nodige klassen over naar het vorig schooljaar en van dat jaar naar het jaar daarvoor, enz....
   • Aan de linkerkant van het scherm kies je het huidige schooljaar (of het schooljaar van waar je wenst te kopiëren). Klassen die je niet wenst over te zetten, kun je afvinken. Met de knoppen Selecteer alles en Selecteer niets kan dit op een snelle manier gebeuren.
   • Aan de rechterkant kies je het vorige schooljaar (of het schooljaar naar waar je wenst te kopiëren).
   • Klik op verwerken om de klassen aan te maken.

   Opgelet!

   • Extra klassen kun je hier niet aanmaken, hiervoor moet je naar Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen. Zet werkdatum een schooljaar terug voordat je het scherm opent.
   • Het gaat hier niet over het overzetten van leerlingen, enkel de schoolstructuur wordt overgezet.
  • Vul je schoolstructuur aan tot 1997.

  • Om de klassen te kennen kan je de aanwezigheidsregisters gebruiken.

  2. Aan de hand van het oude stamboek alle leerlingen een steekkaart geven

  Geef aan de hand van het oude stamboek alle leerlingen een steekkaart met:
  • minimale informatie
  • correcte inschrijving en eerste loopbaan

  Vertrekkend van een afgedrukt stamboek van vorig schooljaar ga je leerling per leerling:

  • Nakijken of er mogelijk al een steekkaart bestaat
   Merk op: het verrekijkertje is hiervoor uitermate geschikt.
  • Indien de steekkaart al bestaat
   Ga naar de steekkaart en vul of pas ze aan met een inschrijving voor de eigen school met:
   • een juiste in- en uitschrijfdatum
   • het juiste stamboeknummer.

   Daarna ga je naar het tabblad loopbaan en maak je de eerste loopbaan aan.

  • Indien de steekkaart nog niet bestaat
   Gebruik de inschrijfwizard om de steekkaart, de inschrijving en de eerste loopbaan te creëren.
   Merk op:
   • Je aandacht gaat daarbij uitsluitend naar de velden die in het stamboek worden afgedrukt!
   • Onmiddellijk daarna ga je via de knoppen naar de nieuwe steekkaart om de uitschrijfdatum correct in te vullen.

  Opgelet!

  • Wanneer je een leerling wil inschrijven in het schooljaar 1997 dan moeten er in dit schooljaar wel klassen bestaan! Indien deze nog niet bestaan ga dan terug naar stap 1.
  • Wanneer je inschrijvingen aanpast, moet je opletten dat je de juiste inschrijving aanpast en niet de inschrijvingen van andere scholen waar deze leerling nadien gezeten heeft of zit!

  3. Via jaaroverdracht of individueel de loopbanen aanvullen

  Vul de loopbanen van de leerlingen aan. Dit kun je:
  • Via jaaroverdracht
   Als het verloop van de klassen niet overdreven is, kan je via leerlingen – hulpprogramma’s – periodieke werken – jaaroverdracht vanaf 1997 naar 1998 en telkens verder de loopbanen opnieuw aanvullen.
   Ook hiervoor kan het aanwezigheidsregister een goede leidraad zijn. Als dit te moeilijk is omwille van grondige herschikking van klassen telkens opnieuw, moet je dit leerling per leerling doen.
  • Individueel
   Neem het overzicht van de leerlingen telkens op een werkdatum in het begin van het schooljaar (beginnen bij 1997) en sorteer de leerlingen op stamboeknummer. Aan de hand van het stamboek kan je dan manueel de loopbanen opnieuw aanmaken.

  Personeel

  U hebt een vak gelijkstelling ingegeven. Let op dat u dan niet vergeet om het veldje 'Gelijkst.' in te vullen.
  Controleer bij de titularis:
  • Dat bij zijn/haar opdracht in het tabblad 'opties' het vinkje 'in RL' is aangevinkt.
  • Dat bij zijn/haar opdracht in het tabblad 'vervangers' zijn/haar opdracht al niet vervangen wordt voor meerdere uren.
  • Dat de dienstonderbreking, indien deze een opdrachtgebonden dienstonderbreking is, gekoppeld is met de te vervangen opdracht.
  • Indien de titularis zijn/haar opdracht verdeeld is in meerdere lijnen (dit kan bijvoorbeeld indien hij/zijn een aantal uren in ATO2 doet en een aantal uren in ATO4), nagaan of deze opdrachtlijnen identiek zijn. Hierbij mogen enkel de velden begindatum, einddatum, uren en ATO verschillen.
  Controleer bij de vervanger:
  • Dat zijn/haar opdrachtlijn identiek is aan de opdrachtlijn(en) van de titularis. Hierbij mogen enkel de velden begindatum, einddatum, uren en ATO verschillen.
  • Dat zijn/haar opdracht meer uren bevat dan de opdracht(en) van de vervanger (dit mag vanzelfsprekend niet).
  Tip: De fout heeft zeker te maken met een opdracht die lopende is op de geldigheidsdatum (bij het aanmaken van de RL 1). Daardoor kan je best je opdrachten filteren, zodat enkel deze worden weergegeven die lopende zijn op de werkdatum. Nu loop je al deze opdrachten af. Twee opdrachten zijn identiek als aan alle volgende twee punten is voldaan:
  1. De periode vanaf de begindatum tot en met de einddatum overlappen (al is het maar 1 dag).
  2. Alle volgende velden zijn identiek (in volgorde waarop ze opgenomen worden in de zending):
   • Melding TAO in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt
   • Melding R/W
   • Administratieve toestand
   • Aanstelling volledig schooljaar
   • Ambtcode
   • Vakcode
   • Graad eenheidstype SO / graad DKO
   • Onderwijsvorm SO
   • Vakcode gelijkstelling
   • Onderwijsvorm SO gelijkstelling !! (deze wordt vaak vergeten, omdat deze in oudere versie van Wis@d niet verplicht was)
   • Leerjaar
   • Stamboeknummer te vervangen persoon
   • Code dienstonderbreking te vervangen persoon
   • Code opdrachtgebonden dienstonderbreking (van te vervanger zelf)
   • Opleidingsvorm code
   • Aanstelling code (TADD)
   • Terugvordering code
   • Herwaardering code
  Een opdracht geeft op zichzelf een dubbele melding indien het is gekoppeld met meerdere dienstonderbrekingen met dezelfde code, ook al lopen deze dienstonderbrekingen in verschillende perioden. De reden hiervoor is dat in de zending een aparte regel gecreëerd wordt per opdracht/dienstonderbreking.
  Kijk alle ATO1 opdrachten (= vervangingsopdrachten) na, die lopen op de geldigheidsdatum (die je gebruikt bij het aanmaken van de RL1).
  Bij deze opdrachten kijk je naar het tabblad 'Vervanging'.
  Bij een van deze tabbladen is ofwel het veld bij 'dienstonderbreking' ofwel het veld bij 'opdracht' niet ingevuld.
  Dit dient ingevuld te worden.

  • Ga naar Personeel - Documenten - Nieuw Document aanmaken
   of selecteer het personeelslid in een overzicht en ga naar Andere Documenten - Nieuw document;
  • Selecteer bij Type Document : Verklaring Arbeidsongeval;
  • Duid aan: Nieuw document dadelijk openen zodat je na het aanmaken onmiddellijk de details kunt invullen en het document kunt afdrukken;
  • Vul de andere parameters in en klik op aanmaken;
  • Het document wordt aangemaakt en het detailscherm wordt geopend. Je kunt de details aanvullen en dan het document afdrukken door op het pijltje naast het printericoontje te drukken.
   Je kunt kiezen tussen Aangifte arbeidsongeval model A, B en C, met een apart document voor de getuigenverklaring.

  Ga als volgt te werk om het formulier Gecoli af te drukken:

  • Maak eerst een Pers16 aan
  • Ga dan naar de Details van de aangemaakte Pers16
  • Klik op het pijltje naast het printericoontje of naast het afdrukvoorbeeld en kies Pers16 (voor afdruk Pers16) of Medische Controle, voor de afdruk van het Gecoli formulier.

  Rapporten

  Om deze boodschap tijdens het afdrukken van het rapport op te lossen ga je naar

  • Rapporten - Modellen - Rapportformulieren
  • Je selecteert het rapportformulier dat moet aangepast worden
  • Je bewerkt het rapportformulier in de formuliergenerator door op de knop 'Formulier...' te klikken
  • Je klikt op het tabblad 'Code'
  • Hier klik je in het menu op : Bewerken - Vervangen... (Ctrl+R)
  • In het veld 'Zoektekst' vul je het volgende in : <GetPictureDir>
  • In het veld 'Vervangen door' vul je daarna het volgende in : GetPictureDir
  • Daarna klik je op de 'OK' knop en bewaar je het formulier

  Voortaan kunnen server en client een verschillend versienummer hebben. Daardoor is het mogelijk de update van de leerkrachtenclient uit te stellen. De server zal wel een minimale versie van de leerkrachtenclient eisen. Heeft een leerkrachtenclient een lagere versie, dan krijgt die toch de update.

  • Instellingen
   Het instellen van de minimale versie van de leerkrachtenclient gebeurt in het settings.ini bestand van de server onder de sectie Versions.

   Voeg deze regels toe:
   [Versions]
   rapport=3.15.0.0
   In dit voorbeeld controleert de server of de leerkrachtenclient minimaal versie 3.15.0.0 heeft. Als de leerkracht een oudere versie heeft dan krijgt die alsnog de update.

   Indien je settings.ini manueel wijzigt, moet je de server applicatie herstarten alvorens de wijziging effect heeft. Later zal het mogelijk zijn deze parameters te wijzigen via serverbeheer.

  • Opgelet!
   Bij het uitvoeren van een update moet je nog steeds het laatste update bestand van de leerkrachtenclient op de server plaatsen.

   Als je, zoals in bovenstaand voorbeeld, een leerkrachtenclient hebt met versie 3.14.0.0 en een server met versie 3.15.2.0 dan zal de leerkrachten client updaten naar versie 3.15.2.0.

   De versie die je in de sectie Versions opgeeft, geeft dus enkel de minimale versie weer die een leerkrachtenclient moet hebben en niet noodzakelijk naar welke versie de leerkrachtenclient geüpdate zal worden.
  Vooraf,

  De klastitularis moet in schoolstructuur - organisatie en studieaanbod - klassen ingevuld zijn als klascontactpersoon.
  met de volgende kenmerken: Veld Type = TITU Veld personeelslid (lookup) moet ingevuld zijn


  Maak nu de volgende filter in het scherm Rapporten - ingave punten- ingave punten per klas
  in het venster overzicht klassen met puntenmodel


  Let op:
  de twee velden KC_TYPE_FKP en KC_PERSONEEL_FK moeten vooraf aangeduid worden als extra gebruikte velden.
  Dit doe je in het filterdefinitiescherm op het tabblad 'velden'.
  Je moet de tabel KLASCP als gerelateerde tabel ophalen bij de tabel KLAS.

  Deze filter wordt bewaard als publieke filter en in het juiste profiel als veiligheidsfilter geactiveerd.
  Wanneer een rapport van staand naar liggend aangepast wordt, dan wordt de hoogte van de detailband niet automatisch mee aangepast.
  Hierdoor krijg je een rapport van bv. 25 cm hoog op een blad dat liggend maar 21 cm hoog is.
  Het gevolg hiervan is dat bij het afdrukken van het rapport slechts 1 pagina afgedrukt wordt.

  Oplossing:
  Bewerk het rapportmodel
  Selecteer de detailband
  kies eigenschappen verklein de hoogte
  (de hoogte van de detailband + alle andere banden moet voor een A4 blad
  kleiner zijn dan 21 cm voor een liggende pagina)

  Indien je, na het kiezen van de klas en de periode, op de knop 'Aanmaken' drukt.
  En je krijgt volgende foutmelding:  Gelieve dan naar het scherm 'Consultatie - Punten verzamelen' te gaan.
  En voor die klassen waarvoor je dit probleem hebt, opnieuw de punten te verzamelen.
  De reden van deze fout is dat in deze klassen leerlingen weggegaan of bijgekomen zijn.

  Ga als volgt te werk:

  • Ga naar de loopbaan/memo van een willekeurige leerling van de instelling
  • Open de keuzelijst TYPE en klik op F7
  • Je komt in het scherm van instellingsparameters, voeg types loopbaanmemo toe en zet in het veld extra een R. Maak een nieuw type voor elke periode dat je een opmerking nodig hebt.
  • Van zodra dit gebeurd is, zullen de types terug te vinden zijn bij Rapporten/Ingave punten/Ingave Rapportopmerking per klas
  • OPM: Spreek af met de leerkrachten dat alle opmerkingen voor 1 periode worden ingegeven op dezelfde datum, bijvoorbeeld 25/12 voor periode Kerstmis, 30/06 voor eindejaar...

  De volgende stappen moeten ondernomen worden:

  1. Ken voor elke klas de vaktitularissen toe. Dit kan via het scherm Rapporten - Modellen - Vaktitularis instellen.


    

  2. Maak een filter aan in het scherm vakleerkracht (Rapporten - Ingave punten - Ingave punten per vakleraar).
   Deze filter heeft een expressie die er als volgt uitziet:
   PS_USER_FK=[:UserID:]
   
   Geef de filter de naam VakLeraar:


    

  3. Maak een profiel aan met naam VakLeraar, met standaard alle rechten afgenomen (geen rechten, dus)
   Vink op het tabblad Extra vlag 1 aan


    

  4. Voor dit profiel, Geef in het scherm Rapport: Ingave punten-Ingave punten per vakleraar: overzicht personeelsleden
   het Openen recht aan, en duid de filter 'VakLeraar' aan.


    

  5. Voor dit profiel, Geef in het scherm Rapport: Ingave punten-Ingave punten per vakleraar
   de Openen, Bewerken en Invoegen rechten aan (eventueel ook andere).


    

  6. Maak via het scherm Overzicht personeelsleden - Login informatie, voor alle leerkrachten die punten moeten ingeven,
   een gebruiker aan.
   Het programma stelt zelf een gebruikersnaam en wachtwoord voor.

  7. Ken aan deze gebruiker het profiel 'VAKLERAAR' toe.

  Als de vakleerkracht nu met zijn gebruikersnaam aanmeldt, kan hij alleen het scherm
  Rapport - Ingave punten - Ingave punten per vakleraar - Overzicht personeelsleden open doen,
  en krijgt alleen zichzelf te zien.

  Schoolstructuur

  Als u bij het afdrukken van de gtuigschriften basisonderwijs problemen ondervind,
  kan u hier een beknopte handleiding vinden hoe dit op te lossen:

  ONDAToevoegen.pdf (2p; 520kB)
  'Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen'

  De ondertekenaar die afgedrukt wordt op het studiebewijs zal opgehaald worden uit de instellingscontactpersonen met als type 'ONDA' Ondertekenaar attesten.

  Indien de ondertekenaar een directeur is, moet er bij commentaar 'DIR' ingevuld staan, indien het een gemandateerde is 'MAN'.

  Op basis van wat is ingevuld bij commentaar zal de bijhorende tekst afgedrukt worden:
  • Indien 'DIR' is ingevuld, zal op het studiebewijs overal 'Directeur' afgedrukt worden.
  • Indien 'MAN' is ingevuld zal op het studiebewijs overal 'Gemandateerde van de inrichtende macht' afgedrukt worden.
  'Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen'

  In het Wis@d programma moet elke klas precies 1 klasgroep hebben met code = 00.
  Deze klasgroep gebruiken we als standaard klasgroep van de klas, hiervan tonen we in de fiche van de klas het vakkenpakket, en hier kan (in de fiche van de klas) ook meteen het vakkenpakket ingevuld/aangepast worden.
  Klassen waarvoor dit niet het geval is, zullen niet zichtbaar zijn in het overzicht van de klassen (alleen nog in het overzicht van de klasgoepen).
  De oplossing bestaat er dus in om voor de klas(sen) die niet zichtbaar zijn, de standaard klasgroep de code 00 te geven. Overige klasgroepen mogen een andere code hebben.

  Schoolware

  Na de update van Schoolware is het van belang dat je de cache van je browser wist, hierdoor worden alle lokaal opgeslagen gegevens van de vorige website verwijderd zodat de nieuwe versie volledig ingeladen kan worden.


  Hoe maak je je cache leeg?

  Firefox:
  co In het scherm 'Bestand > Geschiedenis > Recente geschiedenis wissen...' (ctrl + shift + delete) kan je selecteren wat je wil verwijderen. Hiervan mag je alles verwijderen. Om ervoor te zorgen dat onder andere de cache gewist wordt selecteer en wis je 'cookies', 'buffer' en 'offlinewebsitegegevens'.

  Chrome:
  In Chrome klik je rechtsboven in de menubalk op de 3 horizontale balkjes ‘Google Chrome aanpassen en beheren’, vervolgens kies je 'Geschiedenis' (ctrl + H) > 'Browsegegevens wissen...'. Om ervoor te zorgen dat de cache gewist wordt selecteer en wis je 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens'.

  Internet Explorer:
  In Internet Explorer kan je rechtsbovenaan op het tandwieltje klikken om het menu te openen. Hier kies je voor 'Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen...' (ctrl + shift + delete). Om ervoor te zorgen dat de cache gewist wordt selecteer en wis je 'Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden' en 'Cookies en websitegegevens'. Waar je wel op moet letten is dat je 'Gegevens van favoriete websites behouden' uitvinkt.

  Safari:
  In Safari kies je bovenaan voor "Safari". Je kiest daar voor "Wis geschiedenis en website gegevens". Daarna kies je voor "Hele geschiedenis".

  Telling


  Ga naar Extra - Officiële Tabellen - Landen.
  Sorteer op de kolom Naam.
  Zoek op of het desbetrefende land bestaat met die NIS-code, bv Duitsland met NIS-code 00103

  1 Het land bestaat maar met een andere NIS-code.
     Wijzig de naam van dit record naar bv Duitsland (oud).
     Voeg nu een nieuw record toe via de knop Invoegen en geef dit de juiste naam, bv Duitsland en de juiste code bv 00103. Druk dan op het diskettetje om dit te bewaren.
     Nu moet je nog dit nieuwe land koppelen aan de desbetreffende gemeenten.
     Ga hiervoor naar Extra - Officiële Tabellen - Gemeenten. Zoek de gemeenten op waarvoor het land gewijzigd is.
     Via het vergrootglas kan je in het veld 'Land' het juiste/nieuwe land opzoeken. Indien je het land niet vind, druk dan op de functietoets 'F6'.

  2 Het land bestaat met dezelfde NIS-code.
     Je hoeft niets te wijzigen.

  3 Het land bestaat niet.
     Zie bij punt 1 voor de te ondernemen stappen.

  VWO

  Wanneer een cursist een geboortedatum heeft met alleen een geboortejaar vb. 00/00/1985 dan kan je dit ingeven als volgt:

  - in de geboortedatum vul je als geboortedatum in: 01/01/1985
  - naast de geboortedatum staat een vinkje "geboortedatum ongekend" , vink dit aan

  in de communicatie met DaVinci wordt nu alleen het geboortejaar vermeld.
  In de fiche van een cursist staat er een evaluatieresultaat en een "datum evaluatieresultaat".
  Wanneer er geen evaluatieresultaat is (? - onbekend) moet de datum niet ingevuld worden.
  Wanneer het evaluatieresultaat verschilt van (? - onbekend) moet de datum wél ingevuld worden anders krijg je bovenstaande fout.

  Tip: Wanneer je een ganse klas in één keer wil verbeteren, dan kan je dit doen met het hulpscherm "klassikaal gegevens wijzigen"
  kies eerst voorbereiden.
  kies de klas(sen) waarvan de cursistengegevens verbeterd moeten worden
  kies onderaan bij "gegevens uit" en "veld" de zaken die je wenst bij te werken.
  vb. voor het aanpassen van de datum kies je voor VL_evaluatieresultaatDatum
  onder vul je de nieuwe waarde in.
  kies voor"verwerken" om de gegevens in de databank bij te werken.