Handleidingen

 

 

Algemeen

Handleiding over het aanmelden met Google Gsuite/Workspace accounts (MFA) in Wisa.

Wisa aanmelden met Google MFA.docx
Handleiding over het aanmelden met Microsoft O365 accounts (MFA) in Wisa.

Wisa aanmelden met Microsoft MFA.docx
Handleiding over de veranderingen en gebruik van de accounts/gebruikers in wisa en schoolware na de update 5.27.0.

Accounts.docx
 • Overzicht van de schermen
 • Samenstelling roosters
 • Velden toevoegen aan het overzicht
 • Sorteermogelijkheid
 • Exporteren naar Excel
 • Navigeren in Wisa
 • Zoeken
 • Filters
 • Voorkeursinstellingen
 • Afdrukken

Algemeen.docx

 • Terminologie
 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in wisa
 • Algemene werking
 • Diddit synchronisatie beheer

Diddit.pdf

E-mailen
 • Configuratie
 • Types
 • E-mailen
 • Afdruk e-mailen
SMS'en
 • Configuratie
 • SMS'en
Selecties

E-mail_en_SMS_in_Wisa.docx

Het is mogelijk om hulpmiddelen zoals tutorials en handleidingen toe te voegen aan een scherm.
Deze hulpmiddelen kunnen zowel algemeen als per scherm geraadpleegd worden.
Deze hulpmiddelen kunnen niet alleen door WISA beheerd en toegevoegd worden, maar ook door gebruikers (met de juiste rechten).

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • How to's beheren
 • How to's gebruiken

How-To-Handleiding.docx

Werkwijze voor het installeren van Wis@d op een pc:

 • Voorbereidend werk
 • Downloaden
 • Rechten instellen
 • Internet connectie
 • Installatie procedure
  - Wis@d
  - Formuliergenerator
 • Connecteren met andere server of connecties toevoegen
 • Voorkeurinstellingen

InstallatieWisad.pdf

Hieronder vind je de handleiding voor de opzet en het gebruik van kaartlezers binnen Wisa om hiermee afwezigheden en leveringen te registreren:

Kaartlezer.pdf

LET OP: Dit is een betalende optie.

Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in Wisa
 • Groepen
 • Gebruikers
 • Synchroniseren met teams
 • Contactpersonen
 • Powershell
 • Logboeken
 • FAQ

Office 365.docx

Hieronder kun je de handleiding voor proxy support downloaden:

ProxySupport.pdf
 • Organisatie en installatie
 • Updates uitvoeren
 • Gebruikers en profielen
 • Filters
 • Configuratiebestanden

Wisad_Systeembeheer.pdf

Opstart werken met foto's:
 • Fotomap locatie
 • Foto's klassikaal toekennen
 • Foto's inlzen via E-ID kaart
 • Foto's raadplegen
 • Foto's worden niet getoond
Gebruik maken van fotokasten:
 • Op eenvoudige wijze leerlingfotos te verspreiden onder de Wisa clients.
 • Foto's in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze uit kan ophalen.

Fotos.pdf

Een tutorial over hoe je kan aan/afmelden in Wisa met Google en/of Microsoft en het aanpassen van de bijbehorende client instellingen :

Wisa aanmelden Microsoft/Google + client instellingen
Een tutorial over het aanpassen van de server settings om de Microsoft en/of Google aanmeldknop(pen) wel/niet zichtbaar te maken in Wisa :

Wisa aanmeldknoppen Microsoft/Google tonen
Een tutorial over het toevoegen van externe systemen en externe gebruikers in Wisa :

Wisa externe systemen en gebruikers toevoegen
Een tutorial over het instellen van de voorwaardelijke toegang voor Wisa in het Microsoft beheercentrum:

Microsoft voorwaardelijke toegang Wisa instellen
Een tutorial over het aanmaken van O365 gebruikers via Wisa.
Kies hieronder of je ze in groep of individueel wilt aanmaken:

In groep
In groep
Individueel
Individueel
Een tutorial over het importeren van O365 gebruikers in Wisa.
Kies hieronder of je ze in groep of individueel wilt importeren:

In groep
In groep
Individueel
Individueel

Cursisten

Hieronder kun je de handleiding VWO downloaden:

Handleiding VWO
 • Inleiding
 • Voorbereidende werken
  • Klas
  • Klaseenheden
  • Eenheden
  • Afwezigheidscodes
  • Vakantiedagen
  • Curriculum van de cursist
 • Ingave afwezigheden
 • Afdrukken

OSPEducatiefVerlof.pdf

Hieronder kun je de handleiding met de nieuwe VWO structuur downloaden:

Handleiding VWO

EDT

Installatie van de software en leren roosteren stap voor stap:

Handleiding EDT 2020.pdf
Hieronder kun je onze EDT handleiding downloaden:

EDT 8 Boek A
EDT 8 Boek B
EDT 8 Boek C

Facturatie

 • Van start gaan
  • Mail instellingen op SMTP
  • Kenmerk facturatie detailboek
  • Formulierontwerp van het type arf
  • Kenmerk op leerlingfiche
  • Mailingadressen koppelen aan vader/moeder/voogd
  • E-mailadres vader / moeder / voogd
  • Email ontvanger aanduiden
 • Mailen van facturen
  • Aanmaak facturen vanuit leveringen
  • Vanuit scherm afdruk - mailen facturen

Electronische facturen.docx

 • Voorbereidend werk
 • Migratie Dom'80
 • Europese domiciliëringsopdrachten

Europese_domicilieringen.pdf

 • Organisatie
  • Voorkeuren
  • Hoofdgroepen
  • Personeelsgroepen
  • Doelgroepen
  • Detailboeken
 • Basisgegevens
  • Rubrieken
  • Artikelen
  • Analytisch
  • Rekeningperiodes
  • Teksten
  • Mandaten Europese Domiciliëringen

FacturatieOrganisatieBasisgegevens.pdf (33 p; 921 Kb)

 • Inleiding
 • Leveringen
 • Facturen/creditnota's
 • Betalingen
 • Opvraging
 • Afdruk
 • Extra

FacturatieVerwerking.pdf (78 p; 1518 Kb)

 • Voorbereiding
 • Afdrukken fiscaal attest opvang
 • Belcotax-xml-bstand aanmaken

Fiscaal Attest Opvang.docx

Hieronder kun je de handleiding voor het werken met voorschotfacturen downloaden:
 • Rekeningperiode
 • Voorschotfacturen
 • Artikelen ingeven
 • Stand van zaken
 • Eindfactuur
 • De afrekening

Voorschotfacturen.pdf

Formulieren

Hieronder kun je de handleiding om gegevens af te drukken downloaden:

AfdrukGegevens.pdf
 • Een afdruk maken
 • Formulierlocatie
 • Prioriteitenschema voor formulieren
 • Aanpassen/ creëren van formulieren
 • Distributie van formulieren
 • Eigen versie van bestaand formulier
 • Formulieren koppelen aan een scherm
 • Formulieren toevoegen aan de formulierenbibliotheek
 • Export van gegevens naar PDF
 • Export van gegevens naar Word
 • Export van gegevens naar Excel

Afdrukbeheer.pdf

Hieronder kun je de handleiding om een formulier aan je scherm te koppelen downloaden:

FormulierKoppelen.pdf

Wis@d de mogelijkheid om gebruik te maken van formulierkasten. De bedoeling is om op eenvoudige wijze formulieren te verspreiden onder de Wis@d clients. Specifek gemaakte formulieren (.arf -files) moeten niet meer naar elke gebruiker in uw school doorgemaild worden. Je kan je zelfgemaakte formulier in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze eenvoudig uit kan ophalen.

Formulierkasten.pdf

 • Werkomgeving
 • Objecten en eigenschappen
 • Gegevensbeheer
 • Standaard functies en variabelen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Procedure
 • Eigen programmeercode

Fastreport.pdf

Hieronder kun je de handleiding Formuliergenarator downloaden:

Powerpoint Formuliergenerator

Import/export

Handleiding met de configuratie en gebruik van de webservice.

Webservice inschrijvingen.docx

Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar Excel.

ExportExcel.doc

Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar PDF.

ExportenPDF.docx

Werkwijze om gegevens uit Wisa samen te voegen met een Word document.

ExportWord.doc

Leerlingen

 • Kalenders
 • Afwezigheidscodes
 • Kalender toekennen aan klassen
 • Ingave afwezigheden
  - Werkwijze Per Klas
  - Werkwijze Per Leerling
  - Werkwijze In Groep
  - Werkwijze In Groep Omzetten
 • Melden aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters
 • Registers
 • Tucht
 • Consultatie afwezigheden
 • Discimus synchronisatie
 • Raadplegen aanwezigheden niet leerplichtige kleuters
 • Omzendbrieven

Wisad_Afwezigheden.docx

  - Voorbereiden schoolstructuur
  - Leerlingen in klas plaatsen
  - Toekennen stamboeknummers
  - Voorbereidend werk in functie van Schoolware voor leerkrachten

Begin schooljaar Basis.docx

Hieronder kun je de handleiding opzet en aanmaken busvervoer raadplegen:

Busvervoer.pdf
Handleiding over het versturen van de Dimona-aangiftes van de stages naar de RSZ.
Dit moet eerst opgezet worden door de inrichtende macht. Het versturen van de Dimona-aangiftes gebeurt door de scholen.

Zending stages via Dimona.docx
 • Algemeen
 • Praktisch departement
 • Instellingen buiten WISA
 • Instellingen binnen WISA

Handleiding_Discimus_beheerder.pdf

 • Praktisch
 • Controle
 • Overzicht communicatie met departement
 • Raadplegingen

Discimus gebruiker.docx

Handleiding om de gegevens van leerlingen, ingeschreven in een virtuele instelling, te communiceren met Discimus.

Discimus voor virtuele instellingen.docx
 • Toekennen studiebewijzen basisonderwijs
  - Voorbereidend werk
  - Toekennen en afdrukken van de studiebewijzen
  - Opnieuw afdrukken van reeds toegekende studiebewijzen
  - Verwijderen van reeds toegekende studiebewijzen
  - Bijkomende info afdruk getuigschrift basisonderwijs
  - Studiebewijzen versturen naar Discimus
 • Uitschrijven schoolverlaters

Einde schooljaar Basisonderwijs.docx

 • Voorbereidend werk
 • Vooraf toekennen en afdrukken van te behalen studiebewijzen
 • Klassenraden verwerken
 • Discimus communicatie studiebewijzen
 • Uitschrijven schoolverlaters
 • Inschrijvingen vooraf
 • Voorbereiden schoolstructuur
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Aanmaken stamboeknummers
 • Toekennen klasnummers
 • Voorbereiden ingave afwezigheden
 • Voorbereidingen Schoolware

Begin_Einde_schooljaarSecundaironderwijs.docx

 • Deze handleiding bespreekt de inschrijfwizard van de module leerlingen.

Inschrijfwizard.docx

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

Inschrijvingsregister Basisonderwijs.docx

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

Inschrijvingsregister Secundair onderwijs.docx

 • Inschrijvingen
 • Loopbanen
 • Overzichten
 • In- en uitschrijven
 • Stamboeknummering
 • Steekkaart
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Stamboek en tellingen
 • Hulpprogramma's

Wisad_Leerlingen.pdf

De handleiding voor het importeren van leerlingen-fiches via een .CSV-bestand (export van een ander programma voor aanmeldingen van leerlingen bijvoorbeeld).
Handleiding Leerlingen importeren via CSV.docx
De handleiding voor het importeren van leerlingen/inschrijvingen/loopbanen via een .CSV-bestand (export van een ander programma voor aanmeldingen van leerlingen bijvoorbeeld). Deze versie is een uitgebreidere versie dan de vroegere import vanuit .CSV-bestand.
Handleiding Leerlingen importeren via CSV Uitgebreid.docx
Handleiding over de veranderingen en gebruik van de studiebewijzen van het 1ste leerjaar A en B + het advies overzitten leerjaar op B-attest.

Studiebewijzen modernisering.docx

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Instellen van de fotomap
 • Klassikaal foto's toekennen
 • Foto's toekennen obv bestandsnaam
 • Controleren van de foto's
 • Individueel foto's toekennen

Fotos toekennen.docx

Hieronder kun je de handleiding voor het toekennen van de studiebewijzen voor het basisonderwijs downloaden:

Toekennen studiebewijzen Basis.docx
Dit is een handleiding die de nieuwigheden overloopt in verband met de nieuwe weigeringsdienst bij discimus.

Weigeringsdienst.docx
Specifieke manier van werken voor Leerlingen die vandaag in het tweede jaar van een graad zitten en vorig jaar zijn overgegaan naar het hoger leerjaar volgens het systeem dat op individuele basis geen formele beslissing werd genomen over deze leerling en hij MET tekorten toch mocht overgaan naar het tweede leerjaar.

Uitgestelde beslissing wegens tekorten.docx

Sinds schooljaar 2016 wordt informatie aangaande de toegekende studiebewijzen in het basisonderwijs verplicht uitgewisseld met Discimus.

Handleiding Studiebewijzen naar Discimus Basisonderwijs.docx

Deze handleiding geeft je een kort overzicht van de werkwijze om studiebewijzen toe te kennen aan leerlingen in duale richtingen.

Studiebewijzen duaal leren.docx

Sinds schooljaar 2016 wordt informatie aangaande de toegekende studiebewijzen in het secundair onderwijs verplicht uitgewisseld met Discimus.

Deze handleiding geeft je een kort overzicht van de werkwijze om de studiebewijzen naar Discimus te versturen

Handleiding Studiebewijzen naar Discimus Secundair Onderwijs.docx

Voor het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus moeten de waarden op de fiche van het studiebewijs correct ingevuld worden.

De juiste waarden voor elk studiebewijs vind je terug in deze Excel lijst:

WisaAdUitlegStudiebewijzen.xlsx (108 Kb)

Een tutorial om foto's in groep toe te kennen aan leerlingen:

Fotos koppelen aan leerlingen
Een tutorial over hoe je in wisa een kalender moet aanmaken om aan de klassen te koppelen. In deze kalender worden de vakantie en verlofdagen ingegeven voor de leerlingen.
Kies hieronder voor welk type onderwijs:

Kleuter- en basisonderwijs
Kleuter- en basisonderwijs
Secundair onderwijs
Secundair onderwijs
Een tutorial over hoe je in wisa gemakkelijk klasnummer kunt toekennen aan leerlingen:

Klasnummers toekennen
Een tutorial die je laat zien hoe je een klastitularis kunt instellen in wisa:

Klastitularis instellen
Twee tutorials over hoe je leerlingen in groep kunt uitschrijven in wisa:

Uitschrijven per vorige klas
Uitschrijven per vorige klas
Uitschrijven van leerlingen zonder klas
Uitschrijven van leerlingen zonder klas
Een tutorial die toont wat je moet doen wanneer een leerling beslist om niet naar de school te komen (voor hij gestart is in de school):

Leerling komt niet naar de school
Een tutorial over hoe je gemakkelijk in wisa leerlingen (in groep) in een klas kunt plaatsen:

Leerlingen in klas plaatsen
Twee tutorials die tonen hoe je leerlingen in groep kunt toekennen aan leerkrachten. Zodat deze zichtbaar voor hun zijn in schoolware:

Individueel toekennen
Individueel toekennen
In groep toekennen
In groep toekennen

Leerlingvolgsysteem

 • Eigen interventies en begeleidingen
 • Mijn leerlingen
 • Mijn leerlingen per instelling
 • Mijn leerlingen per zorgfiche
 • Interventies ingeven per klas
 • Interventie ingeven voor een leerling waarbij geen rol voor jou toegekend is

Wisad_Leerlingvolgsysteem.pdf

 • Inleiding
 • Definiëren van de rollen
 • Definiëren van de begeleidingstypes en subtype
 • Aanmaken van gebruikers binnen het leerlingvolgsysteem
 • Koppelen van leerlingen aan de gebruikers
 • Beheer van interventies en begeleidingen

OpzettenLeerlingvolgsysteem.pdf

 • Leergebieden en Leerdomeinen
 • Rapportperiodes
 • Profielen en gebruikers
 • Koppelen leerlingen aan personeelsleden
 • Leerlinggroepen
 • Toetsen
 • Leergebied resultaten
 • Rapportcommentaar
 • Afdrukken

Toetsen.pdf

Personeel

De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. De lesverdeling simulatie is een hulpprogramma dat het mogelijk maakt om de verdeling van de uren op te bouwen m.b.t. de start van een nieuw schooljaar. Vanuit deze lesverdeling kan men op elk moment statistieken opvragen en deze vergelijken met het urenpakket waarover men beschikt.

Lesverdeling.docx

 • Steekkaart
 • Dienstverband
 • Opdrachten
 • Dienstonderbreking
 • Vervangingsopdrachten
 • Edison
 • Papieren administratie
 • Personeelsbeleid
 • Onkosten

Personeel.pdf

Handleiding Personeel Ancienniteiten (vanaf Wisad versie 5.39.0) .

Personeel Anciënniteiten.docx

Deze handleiding geeft een kort overzicht van de werkwijze om personeels- en enkele leerlingzendingen (middelen en stages) vanuit Wisa te zenden aan WebEdison.

Personeel WebEdison.docx

Op de website voor leerkrachten kun je terecht voor ingave van rapporten en aanwezigheden:
 • Rapporten: voor de ingave van punten, commentaar, downloaden puntenboekje en attitudes leerlingen.
 • Aanwezigheden: voor de ingave van telaatkomers, aan- en afwezigheden.
WebLeerkrachten.pdf

Ingave en behandelen onkostenvergoedingen personeel.

Personeel Onkosten.docx

Rapporten

 • Synchronisatie met Wis@d
 • Databank Setup

Puntenboekjebeheerder.pdf

 • Installatie
 • Synchronisatie met leerlingen in Wis@d
 • Leerlingmodule
 • Toetsenmodule
 • Configuratie

Puntenboekje.pdf

 • Periodemodel
 • Vakkenmodel
 • Puntenmodel
 • Rapportformulieren
 • Afdrukmodel
 • Tekortenmodel
 • Puntenmodel toekennen aan klas
 • Vaktitularis instellen
 • Ingave punten
 • Afdrukken
 • Consultatie
 • Hulpschermen

Rapporten.pdf

  Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die reeds voldoende vertrouwd zijn met de Wisa-rapportenmodule en een beknopte beschrijving wensen van het gebruik van wegingmodellen.

Rapporten_Wegingmodellen.pdf

Schoolstructuur

Hieronder kun je de handleiding voor het werken met een virtuele instelling downloaden:

Virtuele_instelling.pdf
Een tutorial om de werkwijze om de klassen over te zetten naar volgend schooljaar:

Klassen overdragen naar volgend schooljaar

Schoolware

 • Configuratie website
  • Instellingen in wisa
   • Profielen aanmaken
   • Gebruikers
   • Klassen toewijzen
  • Instellingen in website
   • Wisa administratie in web
   • Wachtwoord beheerder
   • Server configuratie

  Handleiding Configuratie website
 • Installatie webserver
  • Installatie Firebird
  • Installatie Apache
  • Installatie Wisa Webserver
  • Installatie Schoolware module

  Installatie_webserver.pdf (1,9Mb, 20blz.)
 • LET OP: Dit is een betalende optie.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Stappen voor het opzetten van het prikbord in schoolware
  • Hoe moet je werken met prikbord
   • Uitleg schermen
   • Uitleg functies
   • Uitleg verschillen in schermen

  Prikbord.docx

  Handleiding over het aanmelden met Google Gsuite/Workspace accounts (MFA) in Schoolware.

  Schoolware aanmelden met Goolge MFA.docx
  Handleiding over het aanmelden met Microsoft O365 accounts (MFA) in Schoolware.

  Schoolware aanmelden met Microsoft MFA.docx
 • Schoolware - Ingave afwezigheden
  • Afwezigheden via schoolware website
  • Ingave per lesuur
  • Ingave per leerling / per klas
  • Afwezigheden via Schoolware app
  • Gebruik en inloggen op App

  Handleiding Schoolware afwezigheden.docx
 • LET OP: Dit is een betalende optie.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  WebVCLB.docx
  • Persoonsgegevens met o.a. fiche, adressen, gezin en zorgfiche.
  • Klasgegevens met o.a. klas, vakken/leerkrachten, lessenrooster en kalender.
  • Opvolging met o.a. rapporten, rekeningen, afwezigheden, interventies/begeleidingen.
  • Historiek met o.a. andere klassen in huidige school en gegevens over andere scholen.
  WebOuders.pdf

  Telling

  Deze handleiding geeft je een kort overzicht van de werkwijze om de jaarlijkse zending van de middelen en uren praktische vakken (1 februari) aan te maken en door te sturen.

  Opgelet: de gemaakte zending moet je versturen via de module van de LEERLINGEN. Dus via Leerlingen - Edison - WebEdison zendingen.

  Zending_middelen.docx

  • Op wie heeft de zending betrekking
  • Wanneer moet de zending verstuurd worden
  • Welke stages moeten gemeld worden
  • Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn
  • Hoe kan ik de gegevens ingeven voor de zending
  • Ingave van bedrijven
  • Ingave van de stages
  • Hoe de zending aanmaken

  Zending_Stages.pdf