Volwassenenonderwijs

Voor de directie (VWO)

 • Beleidsinformatie
  • Ambtsverdeling
  • Leerlingenaantallen SES-parameters
  • Opvolging VKA punten
  • Opvolging interim en starters
  • TADD, anciënniteit
 • Personeelsmanagement
  • Sollicitantenbeheer
   • Registratie met uitgebreide steekkaart
   • Digitale sollicitatiebrief
   • Zoeken in categoriën of op trefwoord
   • Automatische doorstroming naar personeelsadministratie bij aanwerving
  • Functiebeschrijving
   • Toewijzen gepersonaliseerde functiebeschrijvingen
   • Evaluatoren per instelling of inrichtende macht
   • Opvolging evaluatiegeprekken
  • Personeelsevaluatie
   • aanduiden evaluatoren
   • datum gesprek
   • zelfevaluatie
   • lesobservatie
   • resultaat

Volwassenenonderwijs

Voor het secretariaat

Nauwkeurige verwerking...

Voor leerkrachten

Eenvoudig, via het web...

Voor de directie

Behoud het overzicht...

Voor de systeembeheerder

Houd de touwtjes in handen...